ОКВИРНИ ПРОГРАМ ЕДУКАЦИЈА  ЗА 2016 – ГОДИНУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
ПАРТНЕРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
 

Образовање је базични услов и инструмент развоја предузетничког духа, културе и вештина. Током Године предузетништва, на територији целе Србије, бројне организације и институције спроводе најразличитије едукативне пројекте који имају додира са предузетништвом. На овој страници су представљени ти програми.

Датум
Место
Едукације
Институција
Тема
29. фебруар –
13. март
Београд
Радионице “Знањем до циља”
Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд  и
Савет за запошљавање Града Београда
Развој предузетничких иницијатива
Март – април
Београд
Тренинзи за инспекторе, будуће тренере за примену новог Закона о инспекцијском надзору
Партнери за демократске промене Србија, УСАИД
Закон о инспекцијском надзору
Март – мај
Београд
Радионице са адвокатима, са циљем упознавања адвоката и адвокатских приправника са основним начелима и правним оквиром за примену медијације у Србији, као и са улогом адвоката у медијацији.
Партнери за демократске промене Србија, “Matra” програм Амбасада Краљевине Холандије
Медијација у привреди
Март - јун
Београд
Академија Либералне Политике
Либек
Унапређење људских ресурса за развој тржишне економије
Март - децембар
Београд
Основна обука за медијаторе (акредитована од стране Министарства правде Републике Србије)
Партнери за демократске промене Србија
Медијација у привреди
Март - децембар
Београд
Специјализована обука посредника у споровима из области злостављања на раду (мобинг) (акредитована од стране Министарства правде Републике Србије)
Партнери за демократске промене Србија
Обука за посреднике у споровима из области злостављања на раду
2. и 3. март
Београд
Систем контроле квалитета рачуноводства и ревизије
Савез рачуновођа и ревизора Србије
Рачуноводство и ревизија
3. март
Београд
Семинари за развој и унапређење пословања
„Финансије за нефинансијере“
ПКС
Едукација у различитим сегментима и нивоима пословања с циљем подстицања и развоја предузетничке активности, унапређења и развоја пословања
3. март
Београд
Подршка унапређењу и развоју предузетничке активности – Обуке у области осигурања – акредитована обука
ПКС
Оспособљавање за полагање стручног испита за заступника и посредника у осигурању (основна обука)
4. март
Београд
Спречавање криминалних радњи – смањењем трошкова до тржишне предности
Савез рачуновођа и ревизора Србије
Рачуноводство и ревизија
5. март
Београд
Подршка унапређењу и развоју предузетничке активности – Обуке у области осигурања – акредитована обука
ПКС
Оспособљавање за полагање стручног испита за заступника и посредника у осигурању
8. и 9. март
 
Београд
TAIEX Workshop – COSME program
Министарство привреде
Бољи приступ изворима финансирања
11. март
Београд
Подршка унапређењу и развоју предузетничке активности – Обуке у области осигурања – акредитована обука
ПКС
Оспособљавање за полагање стручног испита за заступника и посредника у осигурању
12. март
Београд
Подршка унапређењу и развоју предузетничке активности – Обуке у области осигурања – акредитована обука
ПКС
Оспособљавање за полагање стручног испита за заступника и посредника у осигурању
14 и 15. март
 
Београд
Радионица “Аплицирање у оквиру ЕУ програма Креативна Европа за компоненту медија”
ПКС
 
Обука и помоћ при аплицирању из ЕУ програма Креативна Европа
16. март
Београд
Семинари за развој и унапређење пословања:
Дигитални маркетинг и брендинг на друштвеним мрежама
ПКС
Едукација у различитим сегментима и нивоима пословања с циљем подстицања и развоја предузетничке активности, унапређења и развоја пословања
18. март
 
Београд
Семинари из инфраструктуре квалитета:
„ISO 10002:2004 И законске обавезе – праћење задовољства корисника кроз поступање са приговорима“
ПКС
Развој инфраструктуре квалитета, упознавање са захтевима стандарда и промовисање њиховог увођења у циљу повећања конкурентности
Средина марта
Крагујевац
Основе идентификације и припреме пројеката у складу са ЕУ правилима
РЕДАСП – Крагујевац / МП
Унапређење капацитета за приступ ЕУ фондовима
Средина марта
Ужице
Обука за почетнике у бизнису
РРА Златибор / НВО Либерграф
Обука за почетника
18. март
Београд
Подршка унапређењу и развоју предузетничке активности – Обуке у области осигурања – акредитована обука
ПКС
Оспособљавање за полагање стручног испита за заступника и посредника у осигурању
19. март
Београд
Подршка унапређењу и развоју предузетничке активности – Обуке у области осигурања – акредитована обука
ПКС
Оспособљавање за полагање стручног испита за заступника и посредника у осигурању
24. март
Београд
Семинари из инфраструктуре квалитета:
„ISO 14001:2015 – Захтеви и измене у односу на ISO 14001:2008“
ПКС
Развој инфраструктуре квалитета, упознавање са захтевима стандарда и промовисање њиховог увођења у циљу повећања конкурентности
24. и 25. март
Краљево
Радионица у коорганизацији са пројектом
„Trafoon“ на тему трансфера технологија и повећања иновативности МСП у пољопривреди
Институт Михајло Пупин
ЕЕН мрежа
Крај марта
Крагујевац
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
Обука за почетнике у бизнису – тродневна обука, Припрема бизнис плана и сарадња са банкама – дводневна обука
РЕДАСП – Каргујевац РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај марта
Ужице
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
Обука за почетнике у бизнису – тродневна обука, Припрема бизнис плана и сарадња са банкама – дводневна обука
РРА Златибор, РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај марта
Зрењанин
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
Обука за почетнике у бизнису – тродневна обука, Припрема бизнис плана и сарадња са банкама – дводневна обука
РЦР Банат, РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај марта
Крушевац
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
Обука за почетнике у бизнису – тродневна обука, Припрема бизнис плана и сарадња са банкама – дводневна обука
РРА Расинског округа, РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај марта
Зајечар
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
Обука за почетнике у бизнису – тродневна обука, Припрема бизнис плана и сарадња са банкама – дводневна обука
РАРИС, РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај марта
Краљево
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
Обука за почетнике у бизнису – тродневна обука, Припрема бизнис плана и сарадња са банкама – дводневна обука
Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај марта
Београд
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
Обука за почетнике у бизнису – тродневна обука, Припрема бизнис плана и сарадња са банкама – дводневна обука
Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд, РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај марта
Лесковац
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
Обука за почетнике у бизнису – тродневна обука, Припрема бизнис плана и сарадња са банкама – дводневна обука
Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај марта
Суботица
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
Обука за почетнике у бизнису – тродневна обука, Припрема бизнис плана и сарадња са банкама – дводневна обука
РРА Панонрег, РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Март –мај
Београд
Радионице са судијама и судијским помоћницима, са циљем боље примене новог Закона о посредовању у решавању спорова (медијацији)
Партнери за демократске промене Србија, Матра програм Амбасада Краљевине Холандије
Закон о посредовању у решавању спорова
Март – јун
Ужице
Серија обука за угоститељски кадар
ХОРЕС/РРА Златибор/
USAID PSD-SDC
Унапређење квалитета туристичке понуде
Март – јун
Србија – није одређено
Радионица – Претрага патената у Espacenet-u
Иновациони центар машинског факултета
ЕЕН мрежа
Март – јун
Србија – није одређено
Семинар – Трансфер технологије и комерцијализација
Иновациони центар машинског факултета
ЕЕН мрежа
Март - август
Ужице
Обуке за постојеће предузетнике и привредна друштва
РРАЗлатибор / USAID PSD - РАС
Обуке за постојеће предузетнике и привредна друштва
Март – новембар
Ужице
Менторинг почетника у малинарству
Откупљивачи малина/ РРА Златибор/ USAID PSD-SDC
Унапређење производње малине
Март – новембар
Ужице
Менторинг почетника у пчеларству
Откупљивачи меда/ РРА Златибор/ USAID PSD-SDC
Унапређење производње меда
Март – децембар
Београд
Серија едукативних семинара, експертске консултације и радни састанци намењени расту и развоју микро, малих и средњих предузећа
Српска асоцијација менаџера
Теме: Животни циклуси предузећа, Постављење циљева, Вештине руковођења, Управљање променама, Раст и развој породичних компанија, Како подстаћи иновације унутар фирме, Да ли је ваша фирма конкурентна?, Стратешко планирање, Стратешко управљање пословањем, Вештине преговарања, Постављање пословних циљева, Развој пословног плана, Сегментирање управљања организацијом, Корпоративна и пословна стратегија, Управљање људским ресурсима
Март - децембар
Београд
Едукација у оквиру програма Подршка оснивању нових и расту и развоју постојећих Start-up компанија на нивоу региона Београд
Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд
Подршка Start-up компанијама
Март – децембар
Београд
Серија радионице „Развој професионалних компетенција у сектору ММСПП кроз подизање нивоа знања и кључних компетенција- сет обука на основу истражених потреба“
Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд
Развој професионалних компетенција
Март – децембар
Крушевац
Start-up обуке за потенцијалне предузетнике кориснике субвенција НСЗ и града Крушевца  - континуирану у складу са позивима
РРА Расинског округа
Развој предузедничких иницијатива
2. април
Београд
Подршка унапређењу и развоју предузетничке активности – Обуке у области осигурања – акредитована обука
ПКС
Оспособљавање за полагање стручног испита за заступника и посредника у осигурању
2. април
Београд
Подршка унапређењу и развоју предузетничке активности – Обуке у области осигурања – акредитована обука
ПКС
Оспособљавање за полагање стручног испита за заступника и посредника у осигурању
5-7. април
Београд
Интернационализација пословања: семинар Обука менаџера извоза – лиценцирана обука
ПКС у сарадњи са Делегацијом немачке привреде у Србији;
Подстицање и развој међународне пословне активности
12-14. април
Београд
Интернационализација пословања: семинар Обука менаџера извоза – лиценцирана обука
ПКС у сарадњи са Делегацијом немачке привреде у Србији
Подстицање и развој међународне пословне активности
15. април
Београд
Семинари из инфраструктуре квалитета:
„QМС – Управљање ризицима“
ПКС
Развој инфраструктуре квалитета, упознавање са захтевима стандарда и промовисање њиховог увођења у циљу повећања конкурентности
19. април
Београд
Семинар за развој пословања:
„Тестирајте своју пословну идеју –CANVAS модел Building“
ПКС
Едукација у различитим сегментима и нивоима пословања с циљем подстицања и развоја предузетничке активности, унапређења и развоја пословања
22. април
Београд
Семинари из инфраструктуре квалитета:
„ГМП – Добра произвођачка пракса“
ПКС
Развој инфраструктуре квалитета, упознавање са захтевима стандарда и промовисање њиховог увођења у циљу повећања конкурентности
Крај априла
Крагујевац
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
Обука за почетнике у бизнису – тродневна обука, Припрема бизнис плана и сарадња са банкама – дводневна обука
РЕДАСП – Каргујевац, РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај априла
Ужице
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
Обука за почетнике у бизнису – тродневна обука, Припрема бизнис плана и сарадња са банкама – дводневна обука
РРА Златибор, РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај априла
Зрењанин
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
Обука за почетнике у бизнису – тродневна обука, Припрема бизнис плана и сарадња са банкама – дводневна обука
РЦР Банат, РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај априла
Крушевац
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
Обука за почетнике у бизнису – тродневна обука, Припрема бизнис плана и сарадња са банкама – дводневна обука
РРА  Расинског округа, РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај априла
Београд
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
Обука за почетнике у бизнису – тродневна обука, Припрема бизнис плана и сарадња са банкама – дводневна обука
Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд, РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај априла
Лесковац
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
Обука за почетнике у бизнису – тродневна обука, Припрема бизнис плана и сарадња са банкама – дводневна обука
Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај априла
Суботица
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
Обука за почетнике у бизнису – тродневна обука, Припрема бизнис плана и сарадња са банкама – дводневна обука
РРА Панонрег, РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај априла
Зајечар
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
Обука за почетнике у бизнису – тродневна обука, Припрема бизнис плана и сарадња са банкама – дводневна обука
РАРИС, РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај априла
Краљево
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
Обука за почетнике у бизнису – тродневна обука, Припрема бизнис плана и сарадња са банкама – дводневна обука
Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај априла
Крушевац
Обуке за писање пројеката
РРА Расинског округа/ Канцеларија за младе града Крушевца
Унапређење капацитета за приступ ЕУ фондовима
Април
Ужице
Одржива употреба биомасе у енергетске сврхе
(једна радионица за ЛЕР канцеларије)
РРА Златибор/БиоЕн пројекат
Обновљиви извори енергије
Април
Зајечар
Обука - Увод у предузетништво за ученике 3 и 4. разреда средњих школа
РАРИС
Развој предузетништва код младих
Април – мај
Београд
Креирање Приручника за покретање омладинског предузетништва – пут од незапосленог младог човека до предузетника
Привредни форум младих
Развој омладинског предузетништва
Април - мај
Ужице
Одржива употреба биомасе у енергетске сврхе
(5 радионица за зелене савете)
РРА Златибор/БиоЕн пројекат
Обновљиви извори енергије
Април – јул
Београд
Тренинг за адвокате “Заступање клијената у медијацији”
Партнери за демократске промене Србија, Матра програм Амбасада Краљевине Холандије
Медијација у привреди
Април - јун
Ужице
Серија обука за локалне туристичке организације у маркетингу на иностраним тржиштима
РРА Златибор/ USAID PSD-SDC
Унапређење квалитета туристичке понуде
Април – децембар
Крушевац
Обуке за почетнике у послу, за  лица која су корисници  грантова међународне организације HELP
РРА Расинског округа
Развој предузетничких иницијатива
26 – 28. мај
Београд
Импликације финансијског извештавања на економску активност у Републици Србији
Савез рачуновођа и ревизора Србије
Рачуноводство и ревизија
Мај
Бор
Обука - Увод у предузетништво за ученике 3 и 4. разреда средњих школа
РАРИС
Развој предузетништва код младих
Мај
Нови Сад
Радионица  „Understanding INNOVATION: innovator vs customer”
Бизнис инкубатор Нови Сад
ЕЕН мрежа
Мај
Зајечар
Семинар за предузетнички орјентисану дијаспору – Бити предузетник у Србији
РАРИС
Развој предузетничких иницијатива
Мај
Ниш
Радионица „Услуге ЕЕН мреже и конкурентност МСП“
Универзитет у Нишу
ЕЕН мрежа
Мај – јул
Ужице
Обука за почетнике у агробизнису
РРА Златибор/НВО Феномена
Како започети посао у агробизнису
Мај – децембар
Београд
Пројекат „ICT HUB“ – 28 едукативних радионциа
Српска асоцијација менаџера
Едукације за ИТ предузетнике
Крај маја
Црна Гора
Децентрализован тренинг  “Introduction to Innovation Management”
Бизнис инкубатор Нови Сад
ЕЕН мрежа
6 – 17. јун
Београд
Примена Међународних стандарда финансијског извештавања
Савез рачуновођа и ревизора Србије
Рачуноводство и ревизија
Јун
Нови Сад
Семинар  „Horizon 2020/SME instrument“
Бизнис инкубатор Нови Сад
ЕЕН мрежа
Јун
Београд
Организација семинара на тему ЕКО дизајна
ПКС
ЕЕН мрежа
Јун
Ниш
Радионица "Улога ЕЕН мреже у повећању капацитета МСП“
Универзитет у Нишу
ЕЕН мрежа
Средина јуна
Крагујевац
Основе идентификације и припреме пројеката у складу са ЕУ правилима
РЕДАСП – Крагујевац / МП
Унапређење капацитета за приступ ЕУ фондовима
Крај јуна
Крагујевац
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
РЕДАСП – Каргујевац, РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај јуна
Ужице
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
РРА Златибор, РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај јуна
Зрењанин
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
РЦР Банат, РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај јуна
Крушевац
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
РРА  Расинског округа, РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај јуна
Зајечар
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
РАРИС, РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај јуна
Краљево
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај јуна
Београд
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд, РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај јуна
Лесковац
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај јун
Суботица
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
РРА Панонрег, РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај августа
Крагујевац
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
РЕДАСП – Каргујевац, РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај августа
Ужице
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
РРА Златибор, РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај августа
Зрењанин
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
РЦР Банат, РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај августа
Крушевац
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
РРА Расинског округа, РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај августа
Зајечар
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
РАРИС, РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај августа
Краљево
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај августа
Београд
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
Регионална агенција за развој и европске интеграције Београд, РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај августа
Лесковац
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Крај августа
Суботица
Стандардизоване обуке за предузетнике и МСП
РРА Панонрег, РАС, МП
Стандардизован сет услуга - Едукације
Средина септембра
Крагујевац
Основе идентификације и припреме пројеката у складу са ЕУ правилима
РЕДАСП – Крагујевац / МП
Унапређење капацитета за приступ ЕУ фондовима
Септембар
Бајина Башта
Тренинг за учеснике ланца снабдевања дрвном биомасом
РРА Златибор/БиоРЕС пројекат
Креирање ланаца снабдевања
Септембар
Београд
Семинари на тему “Предузетништво код жена”
Привредни форум младих
Подршка развоју женског предузетништва
29. септембар –
1. октобар
Београд
Примена актуелних пореских и рачуноводствених прописа
Савез рачуновођа и ревизора Србије
Рачуноводство и ревизија
29. септембар –
1. октобар
Београд
Саветовање професионалних рачуновођа јавног сектора
Савез рачуновођа и ревизора Србије
Рачуноводство и ревизија
28.октобар
Београд
Практична примена ревизијских техника
Савез рачуновођа и ревизора Србије
Рачуноводство и ревизија
Октобар
Београд
Семинари на тему “Млади као потенцијал за развој пољопривреде”
Привредни форум младих
Подршка развоју омладинског предузетништва
Октобар
Прибој
Тренинг за учеснике ланца снабдевања дрвном биомасом
РРА Златибор/БиоРЕС пројекат
Креирање ланаца снабдевања
28. новембар –
9. децембар
Београд
Припрема за састављање финансијских извештаја
Савез рачуновођа и ревизора Србије
Рачуноводство и ревизија
Средина децембра
Крагујевац
Основе идентификације и припреме пројеката у складу са ЕУ правилима
РЕДАСП – Крагујевац / МП
Унапређење капацитета за приступ ЕУ фондовима

 


Copyright © 2019 Година предузетништва